KONTROLA KOSZTÓW

Kontrola kosztów inwestycji na etapie przygotowania ,  realizacji  i przy końcowym rozliczeniu inwestycji

Usługi  świadczone w zakresie zadania kontroli kosztów:

  • Optymalizacja kosztów pod kątem założonego  przez Inwestora budżetu;
  • Weryfikacja przedmiarów robót przygotowanych przez pracownię projektową;
  • Sprawdzenie, weryfikacja i skompletowanie materiałów przetargowych;
  • Analiza ofert i udział w negocjacjach;
  • Kontrola rozliczeń wykonawców i innych uczestników projektu;
  • Sprawdzanie i podpisywanie protokołów zaawansowania robót, rozliczenia z generalnym wykonawcą / wykonawcami  w oparciu o umowę z inwestorem;
  • Bieżące rozliczenia budowy w zakresie wynikającym z robót dodatkowych, np. zmian lokatorskich lub wykończeń lokali, robót zaniechanych, zamiennych, optymalizacji projektu w trakcie realizacji;
  • Monitorowanie i kontrola harmonogramów płatności;
  • Końcowe rozliczenia projektu w zakresie umowy, ewentualnych prac dodatkowych, zamiennych, zaniechanych.